Меню Закрити

цифровізація освіти

Батькам та учням!

Шановні та учні!

Повідомляємо, що в Україні прийнято законодавчі та інші нормативно-правові акти щодо розвитку цифровізації сфери освіти, зокрема Державною стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки (постанова Кабінету Міністрів від 05.08.2020 No695) та Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” до 2029 року (розпорядження Кабінету Міністрів від 14.12.2016 No988) передбачено впровадження електронних освітніх систем та електронних форм документів для закладів освіти (е-щоденників, е-журналів, LMS, е-документообігу).

З метою удосконалення організації освітнього процесу шляхом використанням інформаційних технологій, підвищення ефективності роботи учнів та вчителів, налагодження нових форм взаємодії між педагогами, учнями та їх батьками, Педагогічна рада підтримала впровадження в нашому закладі освіти інформаційно-комунікаційної автоматизованої системи «Єдина школа» (протокол Педагогічної ради від 31 серпня 2023 р. No ___).

Довідково: Згідно із ст. 41 Закону «Про освіту» внутрішня система забезпечення якості освіти включає інформаційні системи для ефективного управління закладом освіти. В межах автономії, визначеної законодавством, питання вибору інформаційної системи є компетенцією педагогічної ради.

Система «Єдина школа» надає доступ на комп’ютері (ноутбуці), планшеті чи смартфоні до даних е-щоденника, що автоматично формуються внаслідок ведення е-журналів. Е-щоденник для учнів (веб- і мобільний застосунок) та Е-щоденник для батьків (мобільний застосунок) – інструмент підвищення зацікавленості дітей в результатах свого навчання, що дозволяє вчитися, незважаючи на місце перебування, сприяє активному залученню їх батьків до освітнього процесу.

Довідково: е-щоденник дозволяє переглядати розклад занять, теми уроків, оцінки, коментарі вчителя, брати участь в онлайн уроках та тестуванні, формувати виписку оцінок за обраний період, отримувати домашнє завдання з додатковими файлами та надсилати відповіді, здійснювати аналіз навчальних досягнень на основі статистики успішності або виписки оцінок, отримувати е-свідоцтво досягнень чи табель успішності. Батьки отримають push-повідомлення у разі відсутності їх дитини на уроці та можуть повідомити надіслати вчителю файл з поясненням причини відсутності.

В системі передбачено забезпечення конфіденційності оцінки учня, оскільки учень та його батьки мають доступ лише до е-щоденника учня. В нормативних документах визначено, що оцінка є конфіденційною інформацією, доступною лише для учня та його батьків. Інформування батьків про результати навчання серед іншого може відбуватися під час запису оцінювальних суджень в електронних щоденниках учнів, фіксації результатів навчання у свідоцтвах досягнень учнів (Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, затверджені наказом МОН від 13.07.21 No 813 тощо).

Інструкція з діловодства дозволила школам створювати лише в електронній формі документи тимчасового строку зберігання, якими є шкільні журнали (наказ МОН від 25.06.2018 No 676) за умови наявності відповідного технічного забезпечення з урахуванням вимог законодавства. За інформацією розробника та власника системи, ТОВ «ТАТЛ ТЕХНОЛОДЖІ», Система «Єдина школа» відповідає усім вимогам законодавства України та функціональним завданням закладу освіти.

Довідково: Система має Атестат відповідності комплексної системи захисту інформації дійсний до 24.06.26, а її бази даних розміщені в хмарному середовищі ТОВ «ГІГАКЛАУД», дата центри якого фізично розташовані на території України та мають найвищий рівень інформаційної безпеки. Система має гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» та позитивний Висновок державної санітарно- епідеміологічної експертизи. ТОВ «ТАТЛ ТЕХНОЛОДЖІ» володіє майновими правами на систему та зареєстровану торгову марку «Єдина школа». При укладанні договорів із закладом освіти ТОВ «ТАТЛ ТЕХНОЛОДЖІ» зобов’язується дотримуватись вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Інструкція з ведення ділової документації у закладах загальної середньої освіти в електронній формі (наказ МОН 08.08.2022 No707) визначила шкільні журнали, які можливо вести в електронній формі, та встановила чіткий перелік персональних даних (далі – ПД), що можуть оброблятися в обраній системі для їх ведення.

  • Для підтримки реалізації визначених законодавством завдань закладу освіти в «Єдиній школі» передбачена обробка включно тих ПД учнів та батьків, які обробляються в паперових версіях шкільних документів, і які визначені Інструкцією No 707. Переглянути інструкцію No 707 можливо за покликанням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1029-22#Text

Довідково: зокрема Інструкцією No 707 для різних документів передбачена обробка наступних ПД: ПД учня (ПІБ, дата народження; стать; реквізити документа, що посвідчує особу (серія та номер  свідоцтва про народження); місце проживання, заклад освіти та клас, до якого зарахований учень (дата зарахування/відрахування, підстава); пільгова категорія (щодо отримання соціальної допомоги або пільг); Інші дані щодо учня (відвідування та пропуски занять; оцінювання; теми уроків); домашнє завдання, відомості зі свідоцтва досягнень (табелю); рік, термін та підстави організації індивідуальної форми навчання (у разі її запровадження; дані про заклад освіти до отримання початкової освіти та відомості про перехід до іншого закладу освіти (в разі наявності); ПД батьків (ПІБ, пільгова категорія (що стосується отримання соціальної допомоги або пільг дитиною; контактна інформація).

Таким чином, обробка в системі ПД учнів та їх батьків здійснюється ураховуючи, що право дитини на освіту визнане законом (ст.28 Конвенції про права дитини, ст.53 Конституції України, ст.3 Закону «Про освіту», ст.6 Закону «Про повну загальну середню освіту»); для конкретних і законних цілей, передбачених законами, у порядку, встановленому законодавством, з метою забезпечення реалізації статутних завдань закладу освіти під час провадження освітньої діяльності відповідно до освітнього законодавства.

Завантажити мобільний застосунок системи «Єдина школа» можливо в App Store чи Google Play, або перейти на них з сайту системи «Єдина школа» (нижнє меню).

Для коректного використання мобільних застосунків рекомендується використовувати пристрої з операційною системою Android версії не нижче 4.2 чи пристрої з операційною системою iOS версії не нижче 12.0, підключені до мережі інтернет.

Додаткову інформацію можливо отримати з сайту системи «Єдина школа», на якому ви можете:  ознайомитися з копіями документів щодо відповідності системи законодавству у розділі «Чому Єдина школа?» https://eschool-ua.com/#/about.

– отримати посилання на Е-щоденник учня (web-додаток) у розділі «Для учнів» https://eschool-
ua.com/#/students

У разі наявності додаткових запитань щодо системи Ви можете звернутися:

– до вашого класного керівника (доступ до системи буде надаватися після внесення в систему контактних даних користувачів (ПІБ, номер телефону, електронна адреса), необхідно створити окрему електронну адресу для учня)

– до Адміністратора закладу освіти Пастушака Романа Васильовича (+380961659207 – Viber, Telegram).

– до фахівців ТОВ «ТАТЛ ТЕХНОЛОДЖІ» під час щотижневих онлайн консультацій для батьків (щосереди о 17.00) https://eschool-ua.com/#/online/parent

– до фахівців Служби підтримки системи:

– на електронну адресу ТОВ «ТАТЛ ТЕХНОЛОДЖІ»: tatl.eschool@gmail.com

З повагою,
Адміністрація закладу освіти