Меню Закрити

внутрішня система якості освіти

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Витяг з наказу МОНУ від 01.04.2022 р. № 290 “Про затвердження  методичних рекомендацій щодо окремих питань завершення 2021/2022 навчального року”.

Семестрове оцінювання за ІІ семестр, в залежності від ситуації, може здійснюватися за результатами:

  • тематичного оцінювання;
  • поточного оцінювання, отриманого учнями під час очного, змішаного і дистанційного навчання;
  • підсумкового оцінювання за ІІ семестр, що може здійснюватися, у тому числі, у вигляді письмової контрольної роботи, онлайн тестування, діагностичної роботи, усної співбесіди тощо.
  • За рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів пропонуємо враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у закладах позашкільної освіти.

Рекомендуємо при здійсненні оцінювання за ІІ семестр зараховувати всі оцінки, які отримав учень (учениця) упродовж цього семестру незалежно від місця навчання: у закладі, де навчався до російського вторгнення; у закладі, де навчається зараз за місцем тимчасового перебування; у будь-якій іншій школі, яка здійснює очне, змішане чи дистанційне навчання або екстернат. Це може бути будь-який заклад загальної середньої освіти, зокрема й приватні заклади освіти, в Україні чи за її межами. Заклади освіти, у яких тимчасово навчались учні, можуть видавати їм інформаційні довідки про період навчання із зазначенням переліку предметів, окремих тем та результатів оцінювання.

В окремих випадках (відсутності результатів оцінювання з об’єктивних причин, у тому числі у відсутності в учнів з певних обставин можливості долучитися до навчання під керівництвом педагогів; у разі проведення понад 50% уроків з певного предмета у дистанційному форматі; під час оцінювання предметів варіативної складової) за рішенням педагогічної ради закладу, затвердженим відповідним наказом, оцінювання за ІІ семестр учнів 5-8 та 10 класів може бути здійснене не за 12-бальною шкалою, а «зараховано»/«не зараховано».