Меню Закрити

Регулювання академічної доброчесності в закладі

Положення про академічну доброчесність​ учасників освітнього процесу
Даний документ встановлює моральні принципи та загальні етичні норми у відносинах між учасниками освітнього процесу та працівниками під час виконання ними своїх обов’язків, які випливають із вимог чинного законодавства України, Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших чинних у закладі локальних нормативних актів, на підставі яких розроблено цей документ.
Переглянути